Operacije 2014-2020

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

Izboljšanje in nadgradnja storitev spletne tržnice jemdomace.si – Kupujmo lokalno

Povzetek: Z namenom pridobivanja novih odjemalcev ter ohranjanja dejavnosti spletne tržnice in trenutne zaposlitve, bo prijavitelj Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica v okviru operacije nadgradil obstoječe storitve, ki bodo omogočile vključevanje novih ciljnih skupin in optimizacijo stroškov delovanja. Največji del…

Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu

Povzetek: Namen operacije je varovanje in inovativno oživljanje vodnih virov Črešnjevca ter dvig zavesti o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine Črešnjevca. Črešnjevec se lahko pohvali z izjemno velikim številom vodnjakov. V celotni krajevni skupnosti jih je več kot 35.…

Dobrote s srcem

Povzetek: V zavodu za zaposlovanje invalidnih oseb Mozaik dobrot Fram dnevno pripravljajo bogat in širok asortima pekovskih in slaščičarskih izdelkov. Izdelke vsakodnevno dostavljajo v šole in vrtce na območju Slovenske Bistrice, Rač in Frama. Od ponedeljka do petka imajo tudi…

Odpadno jedilno olje ni odpadek

Povzetek: Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti in s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na območju LAS Dobro za nas. Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko…

Oprema in promocija za ohranitev dediščine Dravinjske doline

Povzetek: Turistično društvo Samostan Studenice bo skupaj s partnerji: Spletno trgovino in storitve Wlan-sat,  Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Turističnim društvom Breza Pragersko Gaj opremilo in dalo pomen prostorom nekdanje šole v Studenicah z namenom popularizacije izjemno zanimive naravne…

Motorik park pod Bistriškim Vintgarjem

Povzetek: Upravičenec Picerija Kuki razvija novi športni center s tremi tenis igrišči na prostem, pokrito tenis dvorano z dvema igriščema in fitnes dvorano ter vsemi pripadajočimi servisnimi prostori, z gostinsko ponudbo, prenočišči in sejno dvorano. V okviru operacije bo upravičenec…

Podnevi in ponoči v Halozah

Območje LAS Dobro za nas ima številne omejitvene dejavnike in razvojne niše, še zlasti na območju Haloz, ki še vedno veljajo za sinonim revščine in zaostalosti. Tukaj je zabeležena zelo visoka stopnja odseljevanja in staranja prebivalstva, zelo malo delovnih mest…

Dobrote podeželja

Glavne dejavnosti: V prvi fazi bomo nabaviti nove pripomočke in opremo, ter usposobili že zaposlene invalide za delo z novimi pripomočki ter razvili nove produkte. Na novo pridobljena znanja želimo prenesti tudi na mlajše generacije, in sicer preko delavnice za…

Po poteh naravne in kulturne dediščine

Povzetek: Občina Poljčane je v skrbi za kulturno dediščino, ohranjanju naravnega okolja in v želji po nadaljnjem ustvarjanju razvojnih priložnosti, temelječih na naravni in kulturni dediščini območja, oblikovala projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine v katerega sta vključena dva…

Versko in posvetno življenje v Dravinjski dolini

POVZETEK: Na območju občine Makole je v zadnjih letih prišlo do različnih pozitivnih premikov na področju turizma. Ker ravno poteka praznovanje ob 250 letnici župnije Makole, želimo v turistično ponudbo teh krajev v prihodnje vključiti tudi versko komponento. S projektom…

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

Oljarska dediščina

Projektni partnerji, Oljarna Fram d.o.o., Občina Rače – Fram, Kmetijska zadruga Rače z.o.o. in  Društvo vinogradnikov Rače Fram so k operaciji pristopili z namenom, da povežejo in izboljšajo ponudbo lokalnih proizvodov z obstoječo turistično ponudbo na skupnem razstavnem in prodajnem…

Starejši in fitnes

Prijavitelj Občina Makole načrtuje nabavo in postavitev fitnes orodij na prostem, na lokaciji že delujočega športnega parka ob Osnovni šoli Anice Černejeve Makole. S projektom bodo tako dodatno obogatili vsebine že delujočega športnega parka in omogočili nastanek središča, kjer bodo…

Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici

Občina Slovenska Bistrica namerava skupaj s partnerji v okviru operacije vzpostaviti učinkovit urbani ekosistem, ki bo prispeval k višji kakovosti življenja ter racionaliziral rabo mestnega prostora na način, ki bo omogočal funkcionalnost in dostopnost ter povečal njegovo atraktivnost. Aktivnosti projekta…

Folklorna vez

Ljubiteljska kulturna dejavnost je na območju LAS zelo razvita in ima že dolgo tradicijo, zlasti na področju ohranjanja kulturne identitete. Najpomembnejša funkcija kulturnega ljubiteljstva pa je, ob ohranjanju ljudskega izročila, prav gotovo kvalitetno preživljanje prostega časa, torej razvijanje družbenega življenja…

Makolski lodn

MAKOLSKI LODN razvoj turizma spodbujanju razvoja podeželja spodbujanje samooskrbe trženju lokalno pridelane hrane predstavitev kulturnih in naravnih znamenitosti kraja Namen operacije: Operacija je namenjena razvoju turizma ter spodbujanju razvoja podeželja in posledično tudi spodbujanje samooskrbe, kar pozitivno vpliva na kulturno-socialno poseljenost…

Potuj zeleno

Inovativna promocija okolju prijaznih oblik transporta – POTUJ ZELENO Tako občina Slovenska Bistrica kot občina Rače-Fram si zelo prizadevata k zmanjšanju motoriziranega prometa na svojem območju, saj je njuno mestno območje zaradi ugodne prometne lege izredno obremenjeno z nevarnimi emisijami…

Reši življenje

Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno žilnih bolezni – REŠI ŽIVLJENJE. Partnerja projekta, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica kot vodilni partner in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica skozi projektne aktivnosti izpostavljata izjemen pomen očividcev za…

Vzpostavitev centra “Modra delavnica” – od poskusa do poklica

Namen projekta: vzpostavitev centra »Modra delavnica« kot skupnostni center tehniškega in drugega ustvarjanja, kjer se otroci, mladi in odrasli učijo, ustvarjajo in razvijajo (poslovne) ideje ter ob tem in preko tega prepoznavajo in načrtujejo lastno poklicno pot. Identificiranim ciljnim skupinam obiskovalcev…

Na(j)prej lokalno!

Partnerji: LAS Bogastvo podeželja – vodilni partner LAS Haloze LAS Dobro za nas Terminski plan: 01. 03. 2021 – 30. 09. 2022 Opis operacije: V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s…

Incoming agencija

Širše območje Štajerske (območje Slovenske Bistrice, Maribor, Slovenske gorice, Prlekija) je z vidika turizma slabo prepoznano in promovirano, skozi različne projekte pa so bili oblikovani številni turistični produkti, ki v praksi ne zaživijo. Zaradi želje ponudnikov po trženju njih samih…

Roko-delci

Povzetek: Operacija sodelovanja Roko-delci izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. Projekt povezuje štiri lokalne akcijske skupine (LAS s CILjem, LAS…

Jem drugače, jem domače

LAS Dobro za nas je eden od petih partnerskih LAS, ki so uspešno kandidirali na 2. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS je tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek…

Zgodbe rok in krajev

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija  podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj. Projekt sodelovanja…