Povzetek: Operacija sodelovanja Roko-delci izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. Projekt povezuje štiri lokalne akcijske skupine (LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Dobro za nas), v katerih aktivno delujemo rokodelski centri, ki smo projektni partnerji (Čipkarska šola Idrija, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Rokodelski center Rogatec in Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica). Segmente identitete in razpoznavnosti območij posameznih LAS, ki jih rokodelski centri že strokovno razvijamo in tržimo, bomo s povezovanjem nadgradili in implementirali izkušnje na omenjenih območjih. Svoje dosedanje delo bomo s pomočjo novih pristopov celoviteje predstavili širši javnosti.

Cilji SLR:
– Razvoj (socialnega) podjetništva, obrti in spodbujanje zelenih delovnih mest
– Spodbujanje povezovanja med lokalnimi deležniki
– Nadgradnja obstoječih in razvoj novih programov ter dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja
– Dvig ozaveščenosti ljudi o pomembnosti varovanja okolja in naravnih virov
– Povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje

Glavne aktivnosti:
– Dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih znanj
– Nadgradnja tradicionalnih rokodelskih znanj ter inovativnosti v praksi
– Prenos rokodelskih znanj
– Prenos podjetniških znanj in implementacija v praksi
– Promocija in trženje rokodelstva in rokodelskih znanj
– Promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo

Pričakovani rezultati:
– Priprava izobraževalnega priročnika na temo lončarstva
– Priprava izobraževalnega filma na temo lončarstva
– Razvoj novega produkta
– Razvoj produkta za kulturni turizem
– Priprava dveh rokodelskih lokalnih razstav
– Sodobna umestitev elementov rokodelske dediščine v javni prostor
– Izvedba rokodelskih izobraževanj za različne ciljne skupine
– Izvedba rokodelskih izobraževanj s prenosom novo pridobljenega znanja na rokodelce
– Izmenjava znanja in praks med sodelujočimi projektnimi partnerji
– Implementacija pridobljenega znanja v praksi z razstavo novonastalih produktov
– Izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj
– Izvedba prireditve z organiziranim skupnim trženjem in udeležba na prireditvah projektnih partnerjev
– Priprava spletnega kataloga rokodelskih izdelkov
– Vzpostavitev spletne prodaje rokodelskih izdelkov
– Promocija in ozaveščanje javnosti o pomenu in potencialih rokodelstva

Obdobje izvajanja operacije:
1. Faza: 1. 10. 2020–31. 12. 2021
2. Faza: 1. 1. 2022–28. 2. 2023

Več informacij na:
spletni strani Evropske komisije, namenjeni EKSRP in
spletni strani Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed