Navodila za upravičence 2021-2027

Označevanje aktivnosti

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 najdete tukaj.

Priprava poročil, zahtevki

Označevanje aktivnosti

Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike do 2027 najdete tukaj.

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 najdete tukaj.

Priprava poročil, zahtevki