Povzetek:

Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti in s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na območju LAS Dobro za nas. Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj LAS ter njegova predelava v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja ter s tem prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave.

Aktivnosti:
Partnerji iz različnih dejavnosti prevzemajo vsak svojo vlogo v projektu, ki se skozi načrtovane aktivnosti zaokrožujejo v celoto:

  • Komunala Slovenska Bistrica (VP) vodilni partner in koordinator projektnih aktivnosti. V okviru svojih aktivnosti bo izvedla nakup in namestitev 18 uličnih zbirnih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja na zbirnih centrih ali ekoloških otokih na pilotnem območju znotraj LAS, ulične zbirne posode nadgradila s tehniko javljanja glede polnosti, nabavila in med gospodinjstva razdelila gospodinjske posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja, izvedla edukativne delavnice po osnovnih šolah z izdelavo novega produkta, ki nastane s predelavo odpadnega jedilnega olja (eko svečke), pripravila animiran film na temo odpadnega jedilnega olja za potrebe izobraževanja šolarjev, zaposlila novo osebo za nedoločen čas ter izvedla aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti (oglasi v lokalnem časopisu, radiu).
  • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica bo za svoje učence izvedla edukativno delavnico o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja, z izdelavo svečk.
  • Društvo upokojencev Slovenska Bistrica bo izvedlo strokovno ekskurzijo na temo zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine v LAS.
  • Gradbene storitve in posredništvo Kolar, Gašper Kolar, s.p. pa bo izvedel menjavo filcev pod uličnimi zbirnimi posodami.

V okviru operacije bo vzpostavljeno dolgoročno sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja. Odpadno jedilno olje se bo aktivno zbiralo v gospodinjstvih, ta pa ga bodo odnašala v ulične zbirne posode na pilotnih lokacijah znotraj LAS. Z urejenim ravnanjem z odpadnim jedilnim oljem se bo krepila zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni otroci in predstavniki ranljivih skupin, ki bodo skozi aktivnosti operacije še dodatno stimulirani. Hkrati bodo izvedene animacijske, izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu pravilnega zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi.

Pričakovani rezultati:

Z izvedbo operacije bomo zmanjšali onesnaženost okolja, izboljšali kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranjali naravo. Rezultat operacije bodo manj obremenjene čistilne naprave, kanalizacije ter bolj čisto in zdravo okolje, kar bo pomenilo tudi zmanjšane stroškov delovanja in čiščenja javnega komunalnega sistema na območju.

Rezultati operacije bodo dodana vrednost v smislu ohranjanja okolja ter dolgoročnega višjega življenjskega standarda prebivalstva. S projektom bo ustvarjena paleta dobrih praks s področja ohranjanja narave, ki bo služila kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa bodo prenosljivi tudi v druga okolja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed