JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018,

sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: petek, 05. 01. 2018

Rok za oddajo vlog: petek, 30. 03. 2018 (do 12. ure – v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 472.765,55 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 80 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje: operacija se lahko izvede samo v urbanih območjih (naseljih): Makole, Poljčane, Rače, Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore: LAS, podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije ter institucije regionalnega razvoja.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na las@ric-sb.si, po telefonu: 02 620 22 70 ali 02 620 22 73, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Dokumenti:

Javni poziv LAS Dobro za nas 2018 ESRR(.pdf)

Razpisna dokumentacija LAS DZN 2018_ESRR

Vloga za prijavo operacije LAS DZN 2018_ESRR

Priloga 1: Finančni načrt – stroškovnik operacije 2018

Priloga 2: Konzorcijska pogodba o sodelovanju – vzorec ESRR 2018

NOVO!! Priloga 3: Časovnica za uveljavljanje stroškov dela

Drugi dokumenti:

Primer izpolnjene finančne preglednice – stroškovnika (za sklad ESRR)

NOVO! Najpogostejša vprašanja in odgovori vezana na javni poziv

Za vse potencialne prijavitelje in partnerje, ki pripravljajo predloge operacij za javni poziv LAS Dobro za nas 2016, smo pripravili odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Vprašanja so postavljale Lokalne akcijske skupine, odgovore pa je s pristojnimi ministrstvi uskladil koordinacijski odbor CLLD.

Predlagamo, da vsi, ki izpolnjujete vloge in se aktivno pripravljate na oddajo le te, odgovore pazljivo preberite in nas ob morebitnem nerazumevanju kontaktirate.

ODGOVORI KO CLLD

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed