Uspešno izvedene delavnice ter fokusna skupina za izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS Med Pohorjem in Bočem do leta 2027

LAS Med Pohorjem in Bočem je v drugi polovici aprila 2023 uspešno izvedla 3 animacijske delavnice za izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR) do leta 2027. V sredini maja 2023 pa je bila izvedena tudi Fokusna skupina za pripravo SLR.

Delavnice so potekale:

– 19. aprila 2023, ob 17.00 uri v Domu krajanov v Makolah,

– 20. aprila 2023, ob 13.00 uri v Razvojnem centru narave v Poljčanah in

– 25. aprila 2023, ob 17.00 uri v sejni sobi RIC Slovenska Bistrica.

Kot je razvidno iz podpisnih list so se delavnic udeležili predstavniki javnega, ekonomskega ter zasebnega sektorja.

Namen delavnic: ugotavljanje potreb in priložnosti za razvoj našega podeželja (priprava SWOT analize), določitev potreb, in potencialov območja ter snovanje ukrepov SLR.

Na delavnicah je bil predstavljen pristop LEADER/CLLD s predstavitvijo LAS Med Pohorjem in Bočem in potek priprave SLR. Sledil je praktični del po skupinah in tematskih področjih za pripravo SWOT analize območja LAS ter identifikacija ključnih razvojnih izzivov in ukrepov na izbranih razvojnih področjih za območje LAS Med Pohorjem in Bočem do leta 2027.

 

Fokusna skupina, na katero je bila vabljena strokovna javnost pa je potekala:

– 17. maja 2023, ob 17.00 uri v sejni sobi RIC Slovenska Bistrica.

Kot je razvidno iz podpisne liste so se fokusne skupine udeležili predstavniki javnega, ekonomskega ter zasebnega sektorja.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za aktivno sodelovanje na delavnicah, za podane predloge, ideje in pobude. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so izpolnili spletno anketo.

Podpisne liste udeležencev na delavnicah in fokusni skupini

Foto utrinki iz delavnic in fokusne skupine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed