Skupščina LAS Med Pohorjem in Bočem potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Med Pohorjem in Bočem do leta 2027

Skupščina LAS Med Pohorjem in Bočem je na svoji 1. seji, dne 25. 7. 2023, potrdila Strategijo LAS Med Pohorjem in Bočem, ki jo bo vodilni partner LAS najkasneje do 28. 7. 2023 posredoval v pregled ter potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD. Najpozneje bi strategije morale biti potrjene do 13. decembra 2023, tako da prve pozive za sofinanciranje operacij pričakujemo v začetku leta 2024.

Strategija lokalnega razvoja je nastala na osnovi prepoznanih potreb in potencialov na območju LAS Med Pohorjem in Bočem, v sodelovanju javnega, zasebnega in civilnega sektorja. Za oblikovanje ukrepov znotraj SLR so bile izvedene delavnice, fokusna skupina in individualna srečanja, zbrani pa so bili tudi idejni predlogi projektov. Pri tem je bilo upoštevano osnovno načelo pristopa CLLD, po katerem mora razvojni dokument nastati po principu »od spodaj navzgor«. Ukrepi strategije sledijo cilju Strateškega načrta kmetijske politike 2021–2027, in sicer cilju SO8 ter Operativnemu programu kohezijske politike, cilju 5.

LAS Med Pohorjem in Bočem bo imela v programskem obdobju na osnovi izdelanega finančnega okvira na razpolago 1.853.204,32 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bodo razporejena za izvajanje projektov, izbranih na osnovi javnih pozivov, projektov sodelovanja in projektov, izbranih po postopku neposredne potrditve ter za izvajanje nalog, povezanih z vodenjem, spremljanjem in vrednotenjem strategije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed