Projekt sodelovanja “Jem drugače, jem domače” se zaključuje – objavljen e-katalog ponudnikov

Operacija sodelovanja LAS »Jem drugače, jem domače« je lokalnim ponudnikom s področja LAS, na podlagi njihovih individualnih potreb, omogočila pridobivanje novih znanj za samostojnejši in uspešnejši nastop na trgu. Poleg njih, so bile projektne aktivnosti namenjene tudi učencem OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica – na kuharskih delavnicah in likovnem natečaju so se tudi oni posvečali lokalno pridelanim živilom. Ponudnikom, vključenim v izobraževanja, pa so bile ponujene tudi možnosti nastopa na prireditvah, ki so potekale na področju sosednjih LAS.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij V PROJEKTU Jem drugače, jem domače smo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe in uresničili vse zastavljene cilje in kazalnike:

 1. Povečali smo osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane (kuharske delavnice in likovni natečaj v OŠ, obveščanje staršev),
 2. Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu (izvedba dveh izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja – Trženje, prodaja in promocija ter Oblikovanje zgodbe),
 3. Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe (organizacija predstavitev ponudnikov na prepoznavnih prireditvah v posameznem LAS, ogled primerov dobrih praks in izdelava e-kataloga),
 4. Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva (aktivnosti informiranja in obveščanja ter izvedba projektnih aktivnosti – predstavitev projekta v medijih ter obiskovalcem prireditev v živo).

Rezultati operacije za LAS Dobro za nas:

 • Izvedenih 14 kuharskih delavnic ter 1 likovni natečaj v OŠ, preko katerih je povečana osveščenost otrok in njihovih staršev o pomenu lokalne hrane (sodelovalo je cca. 200 učencev)
 • Izvedena 2 individualna svetovalno/izobraževalna modula – Trženje, prodaja in promocija ter Oblikovanje zgodbe
 • 10 dodatno izobraženih in usposobljenih ponudnikov za bolj profesionalen, lažji, učinkovitejši nastop na trgu (pomoč pri interpretaciji/prodaji ponudbe posameznika, iskanje dodatnih možnosti/virov za razvoj ponudbe)
 • Organizacija predstavitve ponudnikov iz partnerskih LAS na Živinorejski razstavi v Slovenski Bistrici (ter koordiniranje udeležbe naših ponudnikov na dogodkih partnerskih LAS)
 • Udeležba naših ponudnikov na ogledu dobrih praks na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter območju LAS bogastvo podeželja,
 • zbiranje podatkov, sooblikovanje in objava e-kataloga ponudnikov,
 • izvedeni novinarski konferenci (začetna in zaključna),
 • izdelan promocijski material,
 • aktivnosti informiranja in obveščanja: priprava javnega poziva ponudnikom za izobraževanja, objava sporočil za javnost na spletnih straneh LAS, objave v medijih, širjenje rezultatov projekta preko socialnih omrežij (FB stran projekta in LAS Dobro za nas) in spletnih straneh partnerjev), neposredno obveščanje staršev učencev, ki so sodelovali v aktivnostih v OŠ.

Domače je res drugače!, kar dokazujejo naši lokalni ponudniki. Več informacij o njihovi ponudbi najdete v e-katalogu, ki smo ga izdelali v okviru projekta “Jem drugače, jem domače!”.

Vabljeni k ogledu!

E KATALOG – JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed