Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

Povzetek: Občina Slovenska Bistrica skupaj s partnerji: Občino Makole, Občino Poljčane, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Razvojno informativnim centrom Slovenska Bistrica, Centrom domače in umetnostne obrti, rokodelsko zadrugo z.b.o., socialnim podjetjem se povezuje in predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami. Veže nas skupna preteklost, skupni razvojni interesi in tudi načrti za prihodnost.

V okviru LAS Dobro za nas 2014-2020 želimo navedene občine s pomočjo partnerjev oblikovati skupni integralni turistični proizvod, ki bo povezal naravne in kulturne danosti projektnega območja. Na ta način lahko postanemo privlačna turistična destinacija. Skupni integralni turistični proizvod bo razvit skozi aktivno sodelovanje ključnih deležnikov v lokalnem okolju in po potrebi tudi v širši destinaciji. V izvajanje prireditev in trženje novega turističnega programa / produkta bodo vključeni lokalni turistični ponudniki, turistična in kulturno-umetniška društva ter drugi akterji, velik poudarek pa bo tudi na poučno-zabavnih aktivnostih za najmlajše in prenosu tradicionalnih znanj naslednjim generacijam.

Aktivnosti:

  • Analiza stanja in oblikovanje novih konceptov kulturno turističnih prireditev (Podobe bistriških domačij, Andrejev sejem in Studeniška noč)
  • Predstavitev kulturno turističnih produktov
  • Izdelava promocijskega materiala
  • Izdelava predstavitvenega filma območja
  • Izvedba rokodelskih delavnic in predstavitev starih obrti
  • Izvedba skupne živinorejske razstave za območje Las Dobro za nas in širše

Cilji: Namen projekta je z novimi pristopi predstaviti  naravno in kulturno dediščino, oblikovati skupni integralni turistični produkt, s pomočjo katerega bomo poskrbeli za večjo prepoznavnost območja. Poseben poudarek bo tudi na ohranjanju tradicionalnih znanj in obrti.

Pričakovani rezultati: Krepitev osebne in družbene odgovornosti pri ohranjanju naravne-turistične-kulturne dediščine; večanje prepoznavnosti območja in večanje turističnega obiska, doseganje boljših ekonomskih učinkov posameznih prireditev, razvoj turizma in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest; ohranjanje tradicionalnih znanj in obrti ter prenos znanja na najmlajše na njim primeren način; spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje novosti; razvoj in nadgradnja programov za trajnostni turizem, rekreacijo in druge družbene dejavnosti ter turizem na kmetiji.

Prijavitelj: Občina Slovenska Bistrica

Višina upravičenih CLLD sredstev: 81.297,16 EUR

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed