Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Podeželje nudi veliko poslovnih priložnosti, a to zahteva nova znanja in drugačno delovanje, ki bo utemeljeno na znanju in informacijah, na podjetnosti in inovativnosti, kakovosti in odličnosti s pridihom avtentičnosti in povezanosti.

Gospodarski razvoj in s tem konkurenčnost območja LAS je močno odvisen od izobraženih, ustrezno usposobljenih ter informiranih posameznikov. Izobraževanje, usposabljanje na tehnološkem kot na ekonomskem področju, svetovanje in informiranje je edini možni odgovor na izzive hitrih sprememb ter na obstoječe stanje nizke usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev. Tudi hiter razvoj nekmetijskih dejavnosti, temelječih na konkurenčnih prednostih območja LAS, zahteva dodatno izobraževanje, vzpostavitev učinkovitih sistemov informiranja, svetovanja ter zagotavljanje prenosa dobrih praks z namenom spodbuditi širjenje in prenos inovativnih praks v kmetijstvu in nekmetijskih dejavnostih.

Eden od vzrokov za nizko produktivnost kmetij na območju LAS je neugodna starostna in izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev ter nizka izobrazbena struktura posameznikov, ki se želijo samozaposliti na podeželju.

S projektom so želeli popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med ključnim akterji razvoja vplivnega območja LAS z namenom, da se usposobijo uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema, da se naučijo organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami, da se naučijo pisati, oblikovati in tiskati besedilo ter da znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto, kakor tudi upravljati z lastno spletno stranjo, s pomočjo katere dosežemo večjo prepoznavnost.

Vrednost projekta: 18.997,84 €, od tega 8.506,92 € LEADER sredstev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed