Odprt 4. Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, objavljen pod rubriko Javni pozivi