Odprt 3. Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, objavljen pod rubriko Javni pozivi.