Odprt 2. javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj