LAS DOBRO ZA NAS 2014 – 2020: LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU PRISTOPA LEADER – CLLD (LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST) 2014 – 2020

LAS DOBRO ZA NAS 2014 – 2020: LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU PRISTOPA LEADER – CLLD (LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST) 2014 – 2020

Z odločitvijo naše države iz junija 2014 je v Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 umeščen tudi »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (LEADER – CLLD). LEADER – CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajen poseg z različnimi viri financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev.

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa LEADER-CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). Pri izvajanju skupnega pristopa LEADER-CLLD bodo vsi zainteresirani akterji pozvani, da se lotijo oblikovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) in priprave strategij lokalnega razvoja (SLR) na podlagi uredbe, ki bo opredeljevala črpanje sredstev iz zgoraj omenjenih skladov.

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč LEADER-CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS, ki bodo organizirane kot pogodbeno partnerstvo na določenem območju občin.

Poziv za vstop v članstvo in pristopno izjavo bo v kratkem možno najti v zavihku JAVNI POZIVI. Izziv pristopa LEADER-CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. V okviru izvajanja skupnega pristopa LEADER-CLLD bo podpora iz naslova EKSRP osredotočena v peto tematsko področje ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«.

 

Podtematska področja ukrepanja:

 1. Ustanavljanje novih delovnih mest:
  • a) razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
  • b) razvoj socialnih storitev na podeželju,
  • c) dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
  • d) povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig,
 2. Osnovne storitve na podeželju:
  • a) razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
  • b) razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
  • c) razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo,
 3. Varstvo okolja:
  • a) projekti povezani z ohranjanjem narave,
  • b) projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
  • c) spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
  • d) dejavnosti okoljskega ozaveščanja,
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Zastavljeni cilji v naši Strategiji lokalnega razvoja (SLR) bodo morali izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

V SLR bomo morali imeti opredeljena vsa štiri zgoraj navedena tematska podpodročja ukrepanja. Najmanj 10 odstotkov razpoložljivih sredstev bo mora LAS nameniti za izvedbo projektov iz posameznega tematskega podpodročja ukrepanja.

Projekti bodo morali prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

LAS bo pripravila SLR najmanj v višini predvidenih finančnih sredstev, določenih na podlagi informativnega izračuna uredbe, ki bo osnova tudi za našo pripravo na novo obdobje 2014-2020.

Prejšnji prispevek
Obnova Kavklerjeve kleti
Naslednji prispevek
JAVNI POZIV ZA VSTOP V PARNTERSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS) DOBRO ZA NAS, ki deluje na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica

Ni najdenih rezultatov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed