Projekt sodelovanja Jem drugače – jem domače

 

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Takšna situacija je vzpodbudila Lokalne akcijske skupine iz dveh regij, da se povežejo med seboj. V projekt je vključenih 5 Lokalnih akcijskih skupin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja,  LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko. Sredstva za izvajanje projekta v času od 1.1.2018 do 31.12.2018 so LAS-i prejeli v okviru pristopa CLLD,  podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Cilji projekta:

  1. povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
  2. povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
  3. povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
  4. dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre. Potrošniki ob tem izgubljajo kompas, katera vrsta hrane je primerna ob katerem letnem času in katero sezonsko hrano lahko kupijo od lokalnih ponudnikov hrane. Lokalne tržnice obiskujejo osveščeni potrošniki, stari v povprečju nad 40 let. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo ponudnikov na tržnicah še manj, posledično pa tudi kupcev.

V okviru projekta bomo sodelovali tudi z vrtci in šolami, kjer bomo osveščali otroke in njihove starše o pomenu lokalno pridelane hrane. V projekt je vključeno več vrtcev in šol, kjer bomo izvajali delavnice.

Ponudnike bomo povabili k sodelovanju preko poziva. Izbrali bomo 10 ponudnikov iz vsakega LAS-a, ki bodo aktivno vključeni v izobraževalne module: trženje, prodaja in promocija, oblikovanje zgodbe ponudnika in javno nastopanje. Individualno svetovanje ponudnikom bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje in se tudi povezati na različnih dogodkih in srečanjih. Oblikovali bomo e-katalog, kjer bodo vpisani kontaktni podatki ponudnikov ter kaj ponujajo.

Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed