Povzetek:

Občina Poljčane je v skrbi za kulturno dediščino, ohranjanju naravnega okolja in v želji po nadaljnjem ustvarjanju razvojnih priložnosti, temelječih na naravni in kulturni dediščini območja, oblikovala projekt Po poteh naravne in kulturne dediščine v katerega sta vključena dva partnerja;  Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane in Turistično društvo Samostan Studenice.

Sestavni del tega projekta je ureditev kozolca Čreti, ki bo predstavljal pomembno novo infrastrukturo razvojnim projektom in programom v prihodnje. To bo nova prostorska točka v Dravinjski dolini, kjer bo mogoča izvedba raznih prireditev in dogodkov, vezanih npr. na etnološke posebnosti območja, izobraževanje o pomenu naravnih danosti ter varovanja okolja.

Aktivnosti: Čas izvajanja od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019

OBČINA POLJČANE:

  1. Ureditev kozolca – toplarja, kot razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena in vzpostavitev osnovne vsebine tako urejenega objekta.
  2. Vodovodni priključek zajema potrebni izkop in zasip zemljine, potrebna montažna dela (vodovodna cev PE HD d32 mm, vodomer, spojni, drobni in vgradni material) in geodetski posnetek.
  3. Poljsko stranišče je predvideno v izvedbi naravnega poljskega stranišča iz naravnega sušenega smrekovega lesa. Izvedba obsega podkonstrukcijo, obdelavo z deskami, streho enokapnico – pripravljeno za nasad malih rastlin, izkop grezne jame za naravno ponikanje, izvedbo jame (obložene s kamnom, obsute z drenažnim peskom), izpeljava odtoka in nova ponikalnica (WC stoji v ravninskem delu).
  4. Predvidena je izvedba dveh košev za smeti, iz impregniranega lesa smreke, v 70 l izvedbi, s pokrovom.
  5. Elektro priključek je predviden vključno z manjšo osvetlitvijo objekta za potrebe prireditev.
  6. Zasnovani bosta interpretacijski točki na način, da se predstavi kozolec kot kulturna dediščina, njegov pomen in zgodovina ter naravovarstvene vrednote – pomen ekstenzivnih poplavnih travnikov Dravinjske doline z namenom informiranja, osnovni namen bo ozaveščanje ljudi o pomembnosti varovanja okolja, naravnih danosti in kulturne dediščine.
  7. V okviru projekta bo izšla brošura »Vodnik po poteh naravne in kulturne dediščine Občine Poljčane« v dveh jezikih,
  8. Vzpostavljena bo spletna točka »Naravne in kulturne dediščine Občine Poljčane«, z vsebinami projekta.
  9. Ob zaključki projekta se načrtuje »otvoritev obnovljenega kozolca in zaključek projekta.

PARTNER TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE

Partner bo objekt z vsebinami vključil v programe turistične ponudbe in v predstavitve društva.

PARTNER: OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Partner bo izvedel delavnico izdelave maket kozolca iz različnih materialov. Izdelane makete bodo javno razstavljene.  V delavnico bodo vključeni učenci od 4. do 9. razreda in mentorji.

Cilji in pričakovani rezultati:

Cilj projekta je ureditev objekta. Z izvedbo operacije se bodo zagotovile nove učne vsebine Učilnice v naravi o pomenu trajnostnega ohranjanja okolja, naravnih virov ter kulturne dediščine. Izvedba operacije bo privabila naključno populacijo (pohodnike, športnike, sprehajalce, ljubitelje narave,…), da si ogledajo edinstven primerek kozolca Toplarja na območju Dravinjske dolini, ki bo tudi izhodišče turistom, pohodnikom in kolesarjem za obisk širšega območja občine in regije.

Vključitev objekta v turistično ponudbo.

 Vzpostavitev dveh inovativnih interpretacijskih točk, ki bodo imele na eni strani skozi različne zabavne vsebine izobraževalni pomen.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed