Odprt 3. Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj