Upravni odbor LAS ima 12 članov. Vsak član ima en glas. Na ravni odločanja je potrebno upoštevati, da nobena interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Zaradi upoštevanja Uredbe o varovanju osebnih podatkov je seznam članov Upravnega odbora LAS umaknjen iz spletne strani.