Najvišji organ upravljanja lokalne akcijske skupine je skupščina. Sestavljajo jo vsi člani. Trenutno šteje 135 članov. Člani skupščine izvolijo člane upravnega in nadzornega odbora, predsednika LAS nato med seboj volijo člani upravnega odbora. Predsednik LAS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.