Območje LAS se razteza od Pohorja preko Dravinjskih goric do Haloz ter zavzema še jugovzhodni del Dravskega polja. Gre za reliefno razgibano področje, ki zajema območja občin Makole, Poljčane, Rače-Fram in Slovenska Bistrica.

Na površini 385,7 km2, ki predstavlja 17,8 odstotka ozemlja Podravske regije oziroma 1,9 odstotka slovenskega ozemlja, biva 38.785 prebivalcev.