JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v obdobju 2022 – 2023, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v obdobju 2022 – 2023,

sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Datum objave: 15. 10. 2021

Rok za oddajo vlog: 05. 01. 2022 (do 12. ure – v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 191.700,00 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 80 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje: operacija se lahko izvede samo v urbanih območjih (naseljih): Makole, Poljčane, Rače, Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore: LAS, podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije ter institucije regionalnega razvoja.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na las@ric-sb.si ali po telefonu: 02 620 22 70, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Dokumenti:

Javni poziv LAS Dobro za nas 2022-2023_ESRR

Razpisni dokumentacija LAS Dobro za nas 2022-2023_ESRR

Obrazec za prijavo operacije LAS Dobro za nas 2022-2023_ESRR

Finančni načrt – stroškovnik operacije 2022-2023

Konzorcijska pogodba o sodelovanju – vzorec ESRR 2022-2023

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed