Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018,

sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: petek, 1. 6. 2018

Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 1. 10. 2018 (do 12. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dobro za nas

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij, izbranih na podlagi javnega poziva, znaša 428.561,71 EUR. Delež sofinanciranja operacij znaša 85 % upravičenih stroškov.

Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede na območju občin: Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica.

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na las@ric-sb.si, po telefonu: 02 620 22 70 ali 02 620 22 73, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Dokumenti:

Javni poziv LAS Dobro za nas 2018 EKSRP (.pdf)

Razpisna dokumentacija LAS_EKSRP_2018

Vloga za prijavo operacije_ LAS DZN 2018_EKSRP_popravek

Priloga 1: Javni_poziv_Priloga_1_Finančni_načrt-stroškovnik-2018

Priloga 2: Pogodba_o_sodelovanju_EKSRP_vzorec_2018

NOVO! Prilagamo popravek opreme ovojnice in prosimo za uporabo le-te.  Oprema ovojnice

POMEMBNO: V skladu z 9. točko Razpisne dokumentacije ter seznamom obveznih prilog, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja) prilagamo, s strani ARSKTRP zahtevani dokument “Dokazilo o lastništvu nepremičnin (objektov, zemljišč)”, iz katerega je razvidno, da mora upravičenec / pravna oseba javnega prava, ki ni lastnik nepremičnin, ob oddaji vloge obvezno priložiti še:

  • kopijo overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po zaključku naložbe,
  • kopija overjenega soglasja lastnika(-ov) ali solastnika(-ov), da naložba ni v nasprotju s pogodbo in
  • izjavo, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet  sklepa o izvršbi na nepremičnino.

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP)

Drugi dokumenti:

Primer izpolnjene finančne preglednice – stroškovnika (za sklad EKSRP)

Primer časovnice z izračunom urne postavke za stroške dela

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed