Izvajanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je s pomočjo članov Komisije CLLD, 20. 10. 2020, izvedlo webinar z naslovom »Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju«. Predstavljeni so bili zaključki treh aktualnih tem, ki so pomembne za izvajanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju, in sicer:

 • Organizacijska oblika LAS v obdobju 2021-2027,
 • LAS kot posredniški organ,
 • Poenostavitve pri izvajanju pristopa CLLD.

Iz izdelanih zaključkov sledi:

Organizacijska oblika LAS:

 • LASi ostanejo organizirani kot pogodbeno partnerstvo;
 • Pogodbeno partnerstvo se brez prekinitve (oz. ponovne ustanovitve) izvaja tudi v obdobju 20212027;
 • Opredeljene jasne razmejitve odgovornosti med organi LAS in vodilnim partnerjem;
 • Ureditev razmerij naj še naprej opredeljuje partnerska pogodba in pogodba med LAS in vodilnim partnerjem, tako lahko LASi razmerja opredelijo glede na značilnosti njihovega območja in partnerstva. Organi upravljanja morajo upoštevati pogodbena razmerja LAS/VP.

LAS kot posredniški organ:

 • Zagotoviti poenostavitev postopkov in pogojev za pripravo projektov (zmanjšanje obsega zahtevane dokumentacije, poenostavitev vrste stroškov in dokazil za stroške);
 • Potrebna je podrobna razmejitev nalog in odgovornosti LAS, vodilnega partnerja LAS in organov upravljanja;
 • V primeru prenosa dodatnih nalog posredniškega organa na LAS bi bilo nujno potrebno povečati število zaposlenih (specializirana znanja) ter zgotoviti tudi finančna sredstva za dodatne zaposlitve (tehnična podpora).

Poenostavitve pri izvajanju:

 • Vstop vseh strukturnih skladov v izvajanje pristopa CLLD (EKSRP, ESRR, ESPR, ESS).
 • Program je potrebno finančno okrepiti, saj bo pristop CLLD za številne manjše občine edini vir financiranja investicijskih projektov.
 • Poenotenje pravil pri izvajanju pristopa CLLD pri vseh strukturnih skladih, enotna aplikacija za vnos projektov in zahtevkov.
 • Poenostavitev v smeri pavšalnih vrednosti in standardnih stroškov pri vseh ukrepih CLLD.
 • Potrebno bo zagotoviti financiranje LAS – vodilnega partnerja med obema programskima obdobjema, tudi zaradi zagotavljanja kontinuitete dela LAS in z upoštevanjem praks iz predhodnega programskega obdobja.
 • Potrebno bo pristopiti k pred financiranju projektov CLLD, brez bančnih garancij oz. drugih oblik finančnega zavarovanja.
 • Pri izvedbi projektov se bo potrebno skoncentrirati na doseganje rezultatov, ki so si jih deležniki s pripravo projekta zadali in ne toliko na tehnično administrativne postopke.

 


 1. Organizacijska oblika LAS v obdobju 2021-2027
 2. Poenostavitev izvajanja pristopa
 3. Posredniški organ CLLD

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
You need to agree with the terms to proceed